Ο δεύτερος Αδάμ

Ο δεύτερος Αδάμ είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 27 Μαρτίου 2021

Ο δεύτερος Αδάμ
Κύλιση προς τα επάνω