Ο αληθινός πόλεμος των άστρων, διάβολος ο μεγάλος εχθρός

Ο αληθινός πόλεμος των άστρων, διάβολος ο μεγάλος εχθρός είναι το θέμα του κηρύγματος από τον καλεσμένο πάστορα Ιωάννη Γιαντζακλίδη της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στις 29 Μαΐου 2021

Ο αληθινός πόλεμος των άστρων, διάβολος ο μεγάλος εχθρός
Κύλιση προς τα επάνω