Μυστηριώδη Λόγια – Ο Θεός μαζί μας

Μυστηριώδη Λόγια – Ο Θεός μαζί μας είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 5 Δεκεμβρίου 2020

Μυστηριώδη Λόγια – Ο Θεός μαζί μας
Κύλιση προς τα επάνω