Μυστική Αποστολή – Ο Θεός μαζί μας

Μυστική Αποστολή – Ο Θεός μαζί μας είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 12 Δεκεμβρίου 2020

Μυστική Αποστολή – Ο Θεός μαζί μας
Κύλιση προς τα επάνω