Μπορούμε να Παραπονιόμαστε στο Θεό;

Μπορούμε να Παραπονιόμαστε στο Θεό;
Κύλιση προς τα επάνω