Μιλώντας στους ανθρώπους για το Θεό

Κήρυγμα από την εκκλησία Αντβεντιστών στην Νίκαια με Θέμα “Μιλώντας στους ανθρώπους για το Θεό” στης 28 Αυγούστου 2021

Μιλώντας στους ανθρώπους για το Θεό
Κύλιση προς τα επάνω