Μέγας στα μάτια του Θεού

Μέγας στα μάτια του Θεού είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 14 Νοεμβρίου 2020

Μέγας στα μάτια του Θεού
Κύλιση προς τα επάνω