Αυτοέλεγχος και αυτοκριτική στην ζωή του χριστιανού

Αυτοέλεγχος και αυτοκριτική στην ζωή του χριστιανού είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Θεσσαλονίκη στις 8 Φεβρουαρίου 2020

Αυτοέλεγχος και αυτοκριτική στην ζωή του χριστιανού
Κύλιση προς τα επάνω