Η χάρις του Θεού

Η χάρις του Θεού είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Θεσσαλονίκη στις 28 Δεκεμβρίου 2019

Η χάρις του Θεού
Κύλιση προς τα επάνω