Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου στο Θεό – Α’ Μέρος

Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου στο Θεό είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Θεσσαλονίκη στις 22 Φεβρουαρίου 2020

Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου στο Θεό – Α’ Μέρος
Κύλιση προς τα επάνω