Κήρυγμα 21 Δεκεμβρίου 2019

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2019

Κήρυγμα 21 Δεκεμβρίου 2019
Κύλιση προς τα επάνω