Δοκιμασίες στην ζωή του χριστιανού

Δοκιμασίες στην ζωή του χριστιανού είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Θεσσαλονίκη στις 15 Φεβρουαρίου 2020

Δοκιμασίες στην ζωή του χριστιανού
Κύλιση προς τα επάνω