Μη κρίνετε για να μην κριθήτε

Μη κρίνετε για να μην κριθήτε είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Θεσσαλονίκη στις 1 Φεβρουαρίου 2020

Μη κρίνετε για να μην κριθήτε
Κύλιση προς τα επάνω