Κάποιοι σοφοί – Ο Θεός μαζί μας

Κάποιοι σοφοί – Ο Θεός μαζί μας είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 26 Δεκεμβρίου 2020

Κάποιοι σοφοί – Ο Θεός μαζί μας
Κύλιση προς τα επάνω