Καινή Διαθήκη: Πως έφτασε στα χέρια μας

Καινή Διαθήκη: Πως έφτασε στα χέρια μας είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 13 Φεβρουαρίου 2021

Καινή Διαθήκη: Πως έφτασε στα χέρια μας
Κύλιση προς τα επάνω