Ιωσήφ, Τύπος Δικαιοσύνης

Ιωσήφ, Τύπος Δικαιοσύνης
Κύλιση προς τα επάνω