Ιησούς Χριστός – Ο μοναδικός σωτήρας μας

Ιησούς Χριστός – Ο μοναδικός σωτήρας μας είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Θεσσαλονίκη στις 18 Ιουλίου 2020

Ιησούς Χριστός – Ο μοναδικός σωτήρας μας
Κύλιση προς τα επάνω