Ιησούς Χριστός: δημιούργημα, γεννημένος ή αιώνιος;

Ιησούς Χριστός: δημιούργημα, γεννημένος ή αιώνιος; είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 10 Οκτωβρίου 2020

Ιησούς Χριστός: δημιούργημα, γεννημένος ή αιώνιος;
Κύλιση προς τα επάνω