Ιακώβ: Βαιθήλ και Φανουήλ

Ιακώβ: Βαιθήλ και Φανουήλ
Κύλιση προς τα επάνω