Η θεραπεία του παραλυτικού την ημέρα του Σαββάτου

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Η θεραπεία του παραλυτικού την ημέρα του Σαββάτου

Ημερομηνία: 29 Αυγούστου 2020

Η θεραπεία του παραλυτικού την ημέρα του Σαββάτου
Κύλιση προς τα επάνω