Η Θεραπεία του Παραλυτικού

Παρουσιάζει ο Γιάννης Σαμαράς.

Η Θεραπεία του Παραλυτικού
Κύλιση προς τα επάνω