Η θεραπεία του Νεεμάν

Η πιστότητα του Θεού σε καιρούς κρίσης.

Παρουσιάζει ο Γιάννης Σαμαράς.

Η θεραπεία του Νεεμάν
Κύλιση προς τα επάνω