Η σημασία του βαπτίσματος για τον χριστιανό

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Η σημασία του βαπτίσματος για τον χριστιανό.

Ημερομηνία: 22 Αυγούστου 2020

Η σημασία του βαπτίσματος για τον χριστιανό
Κύλιση προς τα επάνω