Η σφραγίδα του ζωντανού Θεού

Ποια είναι η σφραγίδα του ζωντανού Θεού; Τι σχέση έχει με το Άγιο Πνεύμα και τη τήρηση των εντολών;

Κήρυγμα από την εκκλησία Αντβεντιστών στην Λευκωσία της Κύπρου.

Η σφραγίδα του ζωντανού Θεού
Κύλιση προς τα επάνω