Η παραβολή του Ασώτου Υιού – Μέρος Β’

Η παραβολή του Ασώτου Υιού – Μέρος Β’
Κύλιση προς τα επάνω