Η μέρα της Κρίσης: Χαρά ή Φόβος;

Η μέρα της Κρίσης: Χαρά ή Φόβος; είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 10 Οκτωβρίου 2020

Η μέρα της Κρίσης: Χαρά ή Φόβος;
Κύλιση προς τα επάνω