Η Μεγάλη Απάτη

Η Μεγάλη Απάτη είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 20 Μαρτίου 2021

Η Μεγάλη Απάτη
Κύλιση προς τα επάνω