Η Βάπτιση Μέρος 1ο: Υπαρξιακή Αναγκαιότητα

Η πρακτική του Χριστιανικού βαπτίσματος δεν αποτελεί απλά μια τελετουργία. Είναι εντολή του Ιησού Χριστού για όλους τους μελλοντικούς ακόλουθούς Του, καθώς και ο ίδιος, με τη δική Του βάπτιση, γίνεται το ζωντανό παράδειγμα και το πρότυπο του κάθε πιστού. Γίνεται κάτω απο συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με συγκεκριμένο τρόπο και έχει βαθιά συμβολική αξία. Περισσότερο όμως απο κάθε άλλη δογματική ή θεολογική προσέγγιση, η βάπτιση έχει υπαρξιακή προοπτική καθώς αποτελεί την αφετηρία της εισόδου του ανθρώπου στην οικογένεια του Ουρανού και τον καθιστά πολίτη της Βασιλείας του Θεού. Παρουσίάζει ο Γιάννης Σαμαράς.

Η Βάπτιση Μέρος 1ο: Υπαρξιακή Αναγκαιότητα
Κύλιση προς τα επάνω