Η παραβολή του Ασώτου Υιού – Μέρος Α’

Η παραβολή του Ασώτου Υιού – Μέρος Α’
Κύλιση προς τα επάνω