Γιατί πέθανε ο Χριστός;

Γιατί πέθανε ο Χριστός; είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 17 Απριλίου 2021

Γιατί πέθανε ο Χριστός;
Κύλιση προς τα επάνω