Εμπιστοσύνη και ευχαριστία στο Θεό

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Eμπιστοσύνη και ευχαριστία στο Θεό

Ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2020

Εμπιστοσύνη και ευχαριστία στο Θεό
Κύλιση προς τα επάνω