Εξομολόγηση

Εξομολόγηση είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 23 Ιανουαρίου 2021

Εξομολόγηση
Κύλιση προς τα επάνω