Κηρύγματα από την εκκλησία Αντβεντιστών της Θεσσαλονίκης

Κύλιση προς τα επάνω