Είναι αξιόπιστη η Καινή Διαθήκη;

Είναι αξιοόπιστη η Καινή Διαθήκη; είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 20 Φεβρουαρίου 2021

Είναι αξιόπιστη η Καινή Διαθήκη;
Κύλιση προς τα επάνω