Δείξε εμπιστοσύνη στον λόγο του Χριστού

Δείξε εμπιστοσύνη στον λόγο του Χριστού και αυτός θα σε ελευθερώσει από την αμαρτία

Κήρυγμα από την Χριστιανική Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Δείξε εμπιστοσύνη στον λόγο του Χριστού και αυτός θα σε ελευθερώσει από την αμαρτία.

Ημερομηνία: 15 Αυγούστου 2020

Δείξε εμπιστοσύνη στον λόγο του Χριστού
Κύλιση προς τα επάνω