Βαβυλώνα

Βαβυλώνα είναι το θέμα του κηρύγματος από τον καλεσμένο πάστορα Ιωάννη Γιαντζακλίδη της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στις 8 Μαΐου 2021

Βαβυλώνα
Κύλιση προς τα επάνω