Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου στο Θεό – Δ Μέρος

Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου στο Θεό είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Θεσσαλονίκη στις 4 Ιουλίου 2020

Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου στο Θεό – Δ Μέρος
Κύλιση προς τα επάνω