Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου στο Θεό – Γ’ Μέρος

Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου στο Θεό είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Θεσσαλονίκη στις 7 Μαρτίου 2020

Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου στο Θεό – Γ’ Μέρος
Κύλιση προς τα επάνω