Ανέβα στο βουνό!

Ανέβα στο βουνό! είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 12 Σεπτεμβρίου 2020

Ανέβα στο βουνό!
Κύλιση προς τα επάνω