Αγιασμός, Ευλογία, Ανάπαυση – Δώρο από τον Θεό για σένα

Αγιασμός, Ευλογία, Ανάπαυση – Δώρο από τον Θεό για σένα είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 16 Μαΐου 2020

Αγιασμός, Ευλογία, Ανάπαυση – Δώρο από τον Θεό για σένα
Κύλιση προς τα επάνω