4 Βήματα για Καλές Αποφάσεις

4 Βήματα για Καλές Αποφάσεις είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 26 Σεπτεμβρίου 2020

4 Βήματα για Καλές Αποφάσεις
Κύλιση προς τα επάνω