Μοναξιά, απομόνωση, εγκλεισμός… Αλλά δεν είμαστε μόνοι. Ένα γράμμα στον κορονοϊό από όλο τον κόσμο

Μοναξιά, απομόνωση, εγκλεισμός… Αλλά δεν είμαστε μόνοι. Ένα γράμμα στον κορονοϊό από όλο τον κόσμο
Κύλιση προς τα επάνω