Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης

Η χριστιανική εκκλησία των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Θεσσαλονίκη

Οι Προσδοκώντες/Αντβεντιστές

Λίγο πριν αναληφθεί στους ουρανούς ο Χριστός έδωσε την εξής υπόσχεση: «Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Kαι αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε και εσείς, όπου είμαι εγώ» (Ιωάννη 14:2-3). Ο Χριστός λοιπόν υποσχέθηκε να επιστρέψει. Αυτή την επιστροφή την ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία. Το Σύμβολο της Πίστης αναφέρει σχετικά για τον Χριστό: «Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ εσται τελος.»

Αυτή την επιστροφή του Χριστού περιμένουμε. Οπότε, είμαστε οι Προσδοκώντες. Στα λατινικά, Adventists, από το Adventus, ερχομός (του Χριστού).

Πρόγραμμα λατρείας Σαββάτου

Κατά την ώρα της σχολής Σαββάτου γίνεται μελέτη και συζήτηση επάνω σε θέματα της Αγίας Γραφής. Χρησιμοποιείται το βιβλίο της σχολής Σαββάτου της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας ως οδηγός για τα θέματα μελέτης και συζήτησης.

Κατά την ώρα του κηρύγματος του ευαγγελίου ο υπεύθυνος ποιμένας της εκκλησίας αναλύει θέματα της Αγίας Γραφής.

Κύλιση προς τα επάνω