Βιβλική μελέτη

Μελέτη της Αγίας Γραφής

Σειρά βιβλικής μελάτης "Ανακαλύπτω"

Η σειρά Ανακαλύπτω απαντά κάποια από τα βασικά ερωτήματα της ζωής χρησιμοποιώντας ως πηγή την Αγία Γραφή.

Ανακάλυψε τις απαντήσεις που προσφέρει η Αγία Γραφή· θα αλλάξουν τη ζωής σου.

Κύλιση προς τα επάνω