Βασικά πιστεύω

Επιγραμματικά τα βασικά πιστεύω της εκκλησίας

Ένα προς ένα τα βασικά πιστεύω

Η Αγία Γραφή – Παλαιά και Καινή Διαθήκη – είναι ο γραπτός Λόγος του Θεού, δοσμένος με θεία έμπνευση διαμέσου αγίων ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι μίλησαν και έγραψαν όπως το ΄Αγιο Πνεύμα τους κατεύθυνε. Στο Λόγο αυτό Ο Θεός παρέδωσε στον άνθρωπο τη γνώση, την αναγκαία για τη σωτηρία. Η Αγία Γραφή είναι η αλάνθαστη αποκάλυψη του θελήματός Του. Είναι το πρότυπο του χαρακτήρα, η δοκιμή της πείρας, ο έγκυρος αποκαλυπτής των διδασκαλιών και η αξιόπιστη καταγραφή των πράξεων του Θεού στην ιστορία.

Περισσότερα

Ένας είναι ο Θεός: Πατέρας, Υιός και ΄Αγιο Πνεύμα, μια ενότητα σε τρία συναιώνια Πρόσωπα. Ο Θεός είναι αθάνατος. παντοδύναμος, παντογνώστης, υπεράνω όλων και πανταχού παρών. Είναι άπειρος και πέραν από την ανθρώπινη κατανόηση, όμως γνωστός επειδή ο Ίδιος αποκάλυψε τον εαυτό Του. Είναι αιωνίως άξιος λατρείας, σεβασμού και υπηρεσίας εκ μέρους όλης της δημιουργίας.

Περισσότερα

Ο Αιώνιος Θεός ο Πατέρας είναι ο Δημιουργός, η Πηγή, ο Συντηρητής και ο Κυρίαρχος όλης της κτίσης. Είναι δίκαιος και άγιος, ελεήμων και φιλεύσπλαχνος, μακρόθυμος και πλούσιος σε σταθερή αγάπη και πιστότητα. Οι ιδιότητες και οι ικανότητες που εκδηλώνονται στον Υιό και στο ΄Αγιο Πνεύμα, αποκαλύπτονται και στον Πατέρα.

Περισσότερα

Ο Aιώνιος Θεός Υιός ενσαρκώθηκε με το όνομα Ιησούς Χριστός. Διαμέσου Αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα, αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού, πραγματοποιείται η σωτηρία της ανθρωπότητας και κρίνεται ο κόσμος. Πραγματικά αιώνιος Θεός, έγινε επίσης πραγματικά άνθρωπος, Ιησούς Χριστός. Η σύλληψη έγινε διά του Αγίου Πνεύματος και γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. Έζησε και γνώρισε τον πειρασμό σαν ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και δίνοντας ένα τέλειο παράδειγμα της δικαιοσύνης και της αγάπης του Θεού. Με τα θαύματά Του εκδήλωσε τη δύναμη του Θεού και επικυρώθηκε ως ο Μεσσίας που ο Θεός υποσχέθηκε. Υπέφερε και πέθανε εκούσια στο σταυρό για τις αμαρτίες μας και στη θέση μας, αναστήθηκε εκ νεκρών και αναλήφθηκε για να ιερουργήσει στο ουράνιο αγιαστήριο υπέρ ημών. Θα έρθει και πάλι με δόξα για την τελική απελευθέρωση του λαού Του και την αποκατάσταση των πάντων.

Περισσότερα

Ο Αιώνιος Θεός το ΄Αγιο Πνεύμα ήταν σε δράση με τον Πατέρα και τον Υιό κατά τη δημιουργία, την ενσάρκωση και τη λύτρωση. Ενέπνευσε τους συγγραφείς της Βίβλου. Ενέπλησε τη ζωή του Χριστού με δύναμη. Ελκύει και ελέγχει τις ανθρώπινες υπάρξεις. Ανανεώνει και μεταμορφώνει στην εικόνα του Θεού εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται. Απεσταλμένος από τον Πατέρα και τον Υιό να είναι πάντοτε με τα παιδιά Του, διαχέει τα πνευματικά χαρίσματα στην εκκλησία, την ενδυναμώνει ώστε αυτή να δώσει τη μαρτυρία της για το Χριστό, και σε αρμονία με τη Γραφή την οδηγεί σε όλη την αλήθεια.

Περισσότερα

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, και αποκάλυψε στη Γραφή την αυθεντική ιστόρηση της δημιουργικής Του δραστηριότητας. Σε έξι ημέρες ο Κύριος έκανε τον ουρανό, τη γη και τις ζωντανές υπάρξεις επάνω στη γη, και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα εκείνης της πρώτης εβδομάδας. Έτσι, θέσπισε το Σάββατο σαν αένναη ανάμνηση του ολοκληρωμένου δημιουργικού έργου Του. Ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα δημιουργήθηκαν κατά την εικόνα του Θεού ως κορωνίδα του έργου της Δημιουργίας. Δόθηκε σε αυτούς η κυριαρχία επάνω στον κόσμο και τους ανατέθηκε η ευθύνη να τον φροντίζουν. ΄Οταν ο κόσμος ολοκληρώθηκε, ήταν «καλός λίαν», διακηρύττοντας τη δόξα του Θεού.

Περισσότερα

Ο άνδρας και η γυναίκα έγιναν κατά την εικόνα του Θεού, με ατομικότητα, δύναμη και ελευθερία να σκέπτονται και να ενεργούν. Αν και δημιουργήθηκαν ως ελεύθερες υπάρξεις, ο καθένας είναι μια αδιαίρετη ενότητα στο σώμα, στη διάνοια και στο πνεύμα, εξαρτώμενος από το Θεό για ζωή, αναπνοή και όλα τα άλλα. ΄Οταν οι προπάτορες μας έδειξαν ανυπακοή στο Θεό, τότε αρνήθηκαν την εξάρτησή τους από Αυτόν και έπεσαν από την υψηλή θέση που κατείχαν κοντά στο Θεό. Η εικόνα του Θεού που είχαν, φθάρηκε και έγιναν θνητοί. Οι απόγονοί τους κληρονόμησαν αυτή την αμαρτωλή φύση και τις συνέπειές της. Γεννιούνται με αδυναμίες και ροπή προς το κακό. Αλλά ο Θεός, στο πρόσωπο του Χριστού, συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό Του, και το ΄Αγιο Πνεύμα αποκαθιστά στους μετανοούντες θνητούς την εικόνα του Δημιουργού τους. Δημιουργημένοι για τη δόξα του Θεού, καλούνται να αγαπούν Αυτόν και ο ένας τον άλλον, και να ενδιαφέρονται για το περίγυρό τους.

Περισσότερα

Ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει εμπλακεί τώρα στη διαμάχη μεταξύ Χριστού και Σατανά σχετικά με το χαρακτήρα του Θεού, το νόμο Του και τη κυριαρχία Του στο σύμπαν. Αυτή η διαμάχη ξεκίνησε στον ουρανό, όταν μια δημιουργημένη ύπαρξη, προικισμένη με ελευθερία εκλογής, από έπαρση έγινε Σατανάς, αντίπαλος του Θεού, και οδήγησε στην επανάσταση ένα τμήμα των αγγέλων. Εισήγαγε το πνεύμα της επανάστασης στον κόσμο αυτό όταν οδήγησε τον Αδάμ και την Εύα στην αμαρτία. Αυτή η ανθρώπινη αμαρτία είχε σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση της εικόνας του Θεού στην ανθρωπότητα, την ακαταστασία στο δημιουργημένο κόσμο και την τελική καταστροφή στον κατακλυσμό. Παρακολουθούμενος από το σύμπαν, αυτός ο κόσμος έγινε η αρένα της παγκόσμιας διαμάχης, κατά την οποία η αγάπη του Θεού τελικά θα δικαιωθεί. Για να βοηθήσει το λαό Του στη διαμάχη αυτή, ο Χριστός στέλνει το ΄Αγιο Πνεύμα και τους αγγέλους Του να οδηγήσουν, να προστατεύσουν και να στηρίξουν αυτούς στο δρόμο της σωτηρίας.

Περισσότερα

Με τη ζωή του Χριστού που έδειξε τέλεια υπακοή στο θέλημα του Θεού, με τα πάθη, το θάνατο και την ανάστασή Του, ο Θεός εξασφάλισε το μόνο μέσον εξιλέωσης για την ανθρώπινη αμαρτία, ούτως ώστε εκείνοι που δέχονται με πίστη αυτή την εξιλέωση, να έχουν την αιώνια ζωή, και ολόκληρη η κτίση να κατανοήσει καλύτερα την άπειρη και άγια αγάπη του Δημιουργού. Αυτή η τέλεια εξιλέωση υπερασπίζεται τη δικαιοσυνη του νόμου του Θεού και την ευσπλαχνία του χαρακτήρα Του, γιατί και την αμαρτία καταδικάζει και τη συγχώρηση εξασφαλίζει. Ο θάνατος του Χριστού λειτούργησε ως αντικαταστάτης και εξιλαστήριος, συμφιλιώνοντας και μεταμορφώνοντας. Η ανάσταση του Χριστού διακηρύττει το θρίαμβο του Θεού κατά των δυνάμεων του κακού, και σε εκείνους οι οποίοι δέχονται τον ιλασμό, εξασφαλίζει την τελική νίκη κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Διακηρύττει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ενώπιον του οποίου θα κλίνει κάθε γόνυ στον ουρανό και στη γη.

Περισσότερα

Από άπειρη αγάπη και ευσπλαχνία ο Θεός έκανε το Χριστό, ο οποίος δε γνώρισε την αμαρτία, να γίνει για μας αμαρτία, ούτως ώστε εμείς να γίνουμε εν Αυτώ η δικαιοσύνη του Θεού. Οδηγούμενοι από το ΄Αγιο Πνεύμα, αισθανόμαστε την ανάγκη μας, αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, μετανοούμε για τις παραβάσεις μας και δείχνουμε πίστη στον Ιησού ως Κύριο και Χριστό, ως Αντικαταστάτη και Παράδειγμα. Αυτή η πίστη η οποία δέχεται τη σωτηρία, έρχεται με τη θεία δύναμη του Λόγου και είναι το δώρο της χάρης του Θεού. Διαμέσου του Χριστού δικαιωνόμαστε, υιοθετημένοι ως υιοί και θυγατέρες του Θεού, και ελευθερωμένοι από την κυριαρχία της αμαρτίας. Διά του Αγίου Πνεύματος αναγεννιόμαστε και αγιαζόμαστε. Το ΄Αγιο Πνεύμα ανανεώνει τη διάνοιά μας, γράφει το νόμο της αγάπης του Θεού στην καρδιά μας και μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε άγια ζωή. Ενοικώντας σε Αυτόν, μετέχουμε στη θεία φύση και έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας τώρα και κατά την κρίση.

Περισσότερα

Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. ΄Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, και μείς καλούμαστε να εξέλθουμε από τον κόσμο. Συνδεόμαστε για λατρεία, συναδέλφωση, μελέτη του Λόγου, τελετή της θείας κοινωνίας, προσφορά υπηρεσίας στην ανθρωπότητα και στο παγκόσμιο κήρυγμα του ευαγγελίου. Η εκκλησία αντλεί την εξουσία της από το Χριστό, ο οποίος είναι ο ενσαρκωθείς Λόγος, και από τη Γραφή η οποία είναι ο γραπτός Λόγος. Η εκκλησία είναι η οικογένεια του Θεού. Υιοθετημένη από Αυτόν σαν παιδιά Του, τα μέλη της ζουν με βάση τη νέα διαθήκη. Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, μια κοινότητα πίστης της οποίας ο Χριστός είναι η Κεφαλή. Η εκκλησία είναι η νύμφη, για την οποία ο Χριστός πέθανε για να την αγιάσει και να την καθαρίσει. Κατά τη θριαμβευτική επιστροφή Του, θα την παρουσιάσει στον εαυτό Του ως ένδοξη εκκλησία, την πιστή όλων των αιώνων, εξαγορασμένη με το αίμα Του, μη έχοντας κηλίδα ή ρυτίδα, αλλά άγια και άμωμη.

Περισσότερα

Η παγκόσμια εκκλησία αποτελείται από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν αληθινά στο Χριστό, αλλά στις έσχατες ημέρες – στον καιρό της ευρείας αποστασίας – ένα Υπόλοιπον έχει κληθεί να φυλάξει τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού. Αυτό το Υπόλοιπον ανακοινώνει την έλευση της ώρας της κρίσης, διακηρύττει τη σωτηρία διαμέσου του Χριστού και αναγγέλει την εγγύτητα της δεύτερης έλευσής Του. Αυτή η διακήρυξη συμβολίζεται με τους τρεις αγγέλους στην Αποκάλυψη ιδ΄. Αυτή συμπίπτει με το έργο της κρίσης στον ουρανό και έχει σαν αποτέλεσμα ένα έργο μετάνοιας και μεταρρύθμισης στη γη. Κάθε πιστός καλείται να έχει ένα προσωπικό μέρος στην παγκόσμια αυτή μαρτυρία.

Περισσότερα

Με το βάπτισμα ομολογούμε την πίστη μας στο θάνατο και στην ανάσταση του Ιησού Χριστού και δίνουμε μαρτυρία για το θάνατό μας ως προς την αμαρτία και την πρόθεσή μας να βαδίσουμε σε μια νέα ζωή. Έτσι, αναγνωρίζουμε το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα, γινόμαστε λαός Του και έχουμε την εισδοχή ως μέλη στη εκκλησία Του. Το βάπτισμα είναι σύμβολο της ένωσής μας με το Χριστό, της συγχώρησης των αμαρτιών μας και της αποδοχής του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα τελείται με κατάδυση στο νερό και προϋποθέτει βεβαίωση πίστης στον Ιησού και απόδειξη μετάνοιας από την αμαρτία. Ακολουθεί τη διδαχή από τη Γραφή και την αποδοχή των διδασκαλιών της.

Περισσότερα

Η εκκλησία είναι ένα σώμα με πολλά μέλη που έχουν κληθεί από κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό. Εν Χριστώ είμαστε νέα δημιουργία. Οι διακρίσεις φυλής, πολιτισμού, γνώσεων, εθνικότητας, και οι διαφορές μεταξύ ανωτέρου και κατωτέρου, πλουσίου και φτωχού, αρσενικού και θηλυκού δεν πρέπει να αποτελούν διαίρεση μεταξύ μας. ΄Ολοι είμαστε ίσοι εν Χριστώ, ο οποίος με ένα Πνεύμα μας συνένωσε σε μια αδελφοσύνη με Αυτόν και μεταξύ μας. Πρέπει να υπηρετούμε και να υπηρετούμαστε χωρίς προτίμηση ή επιφύλαξη. Μέσα από την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού στη Γραφή μοιραζόμαστε την ίδια πιστη και ελπίδα, ενωμένοι δίνοντας τη μαρτυρία μας σε όλους. Αυτή η ένωση πηγάζει από την ενότητα του Τριαδικού Θεού, ο οποίος μας υιοθέτησε ως παιδιά Του.

Περισσότερα

Το Κυριακό Δείπνο είναι συμμετοχή στα σύμβολα του σώματος και του αίματος του Χριστού, σαν έκφραση πίστης σε Αυτόν, τον Κύριο και Σωτήρα μας. Στην εμπειρία αυτή της Κοινωνίας ο Χριστός είναι παρών για να συναντήσει και να ενδυναμώσει το λαό Του. Καθώς συμμετέχουμε, με χαρά διακηρύττουμε το θάνατο του Κυρίου μέχρι που θα ξαναέρθει. Η ετοιμασία για το Δείπνο εμπεριέχει αυτοεξέταση, μετάνοια και εξομολόγηση. Ο Διδάσκαλος θέσπισε το νίψιμο των ποδών, που σημαίνει ανανέωση καθαρισμού, έκφραση προθυμίας για αλληλοεξυπηρέτηση με χριστόμορφη ταπεινοφροσύνη και ένωση των καρδιών μας με αγάπη. Η τελετή της Κοινωνίας είναι ανοικτή σε όλους τους πιστεύοντες Χριστιανούς.

Περισσότερα

Ο Θεός επιδαψιλεύει σε όλα τα μέλη της εκκλησίας Του πνευματικά χαρίσματα, τα οποία κάθε μέλος πρέπει να χρησιμοποιήσει με τρυφερή διακονία για το κοινό καλό της εκκλησίας και της ανθρωπότητας. Δοσμένα διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, που τα διανέμει στον καθένα κατά το θέλημά Του, τα χαρίσματα προμηθεύουν ικανότητες και διακονίες που η εκκλησία χρειάζεται για να εκπληρώσει τις ορισθείσες θείες λειτουργίες της. Σύμφωνα με τη Γραφή, αυτά τα χαρίσματα περιλαμβάνουν διακονίες όπως πίστη, θεραπεία, προφητεία, κήρυγμα, διδασκαλία, διαχείριση, συμφιλίωση, συμπάθεια, υπηρεσία με αυτοθυσία και φιλανθρωπία για βοήθεια και ενθάρρυνση των ανθρώπων. Μερικά μέλη καλούνται από το Θεό και προικίζονται από το ΄Αγιο Πνεύμα για λειτουργήματα αναγνωρισμένα από την εκκλησία όπως το ποιμαντορικό, το ευαγγελιστικό, το αποστολικό, το διδακτικό – διακονίες ιδιαίτερα αναγκαίες για την οργάνωση των μελών προς υπορεσία, για την οικοδομή της εκκλησίας προς πνευματική ωριμότητα, για την ενθάρρυνση της ενότητας στην πίστη και γνώση του Θεού. ΄Οταν τα μέλη χρησιμοποιούν αυτά τα πνευματικά χαρίσματα ως πιστοί διαχειριστές της «πολυειδούς χάριτος» του Θεού, η εκκλησία προστατεύεται από καταστροφική επιρροή λανθασμένων διδασκαλιών, αναπτύσσεται με μια αύξηση προερχόμενη από το Θεό, και οικοδομείται στην πίστη και στην αγάπη.

Περισσότερα

Ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η προφητεία. Αυτό το χάρισμα αποτελεί αναγνωριστικό σημείο του Υπολοίπου της εκκλησίας και εκδηλώθηκε στη διακονία της Ελένης Χουάιτ. Ως αγγελιοφόρος του Κυρίου, τα γραπτά της είναι μια συνεχής και αυθεντική πηγή της αλήθειας, τα οποία εξασφαλίζουν στην εκκλησία παρηγοριά, καθοδήγηση, διδασκαλία και επανόρθωση. Επίσης κάνουν σαφές ότι η Γραφή είναι ο κανόνας με βάση του οποίου πρέπει να ελέγχονται όλες οι διδασκαλίες και οι εμπειρίες.

Περισσότερα

Οι μεγάλες αρχές του νόμου του Θεού είναι ενσωματωμένες στις Δέκα Εντολές και εκδηλώθηκαν στη ζωή του Χριστού. Αυτές εκφράζουν την αγάπη, το θέλημά και την πρόθεση του Θεού σχετικά με την ανθρώπινη διαγωγή και τις σχέσεις, και είναι δεσμευτικές για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Αυτοί οι κανόνες είναι η βάση της διαθήκης του Θεού με το λαό Του και το μέτρο στην κρίση του Θεού. Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος δείχνουν την αμαρτία και αφυπνίζουν το αίσθημα της ανάγκης για ένα Σωτήρα. Η σωτηρία προέρχεται από την χάρη και όχι από τα έργα, αλλά οι καρποί της είναι υπακοή στις Εντολές. Αυτή η υπακοή διαμορφώνει το χριστιανικό χαρακτήρα και δημιουργεί ένα αίσθημα ευεξίας. Αποτελεί απόδειξη αγάπης μας για τον Κύριο και ενδιαφέροντος για τους συνανθρώπους μας. Η υπακοή της πίστης αποδεικνύει τη δύναμη του Χριστού να μεταβάλει τη ζωή και, κατά συνέπεια, να ισχυροποιήσει τη χριστιανική μαρτυρία.

Περισσότερα

Ο αγαθοεργός Δημιουργός, μετά από τις έξι ημέρες της Δημιουργίας, αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα και θέσπισε το Σάββατο για όλους τους ανθρώπους ως αναμνηστικό της Δημιουργίας. Η τέταρτη εντολή του αναλλοίωτου νόμου του Θεού απαιτεί την τήρηση αυτής της έβδομης ημέρας – το Σάββατο – ως ημέρα ανάπαυσης, λατρείας και διακονίας σε αρμονία με τη διδασκαλία και εφαρμογή του Ιησού, ο οποίος είναι Κύριος του Σαββάτου. Το Σάββατο είναι ημέρα ευχάριστης επικοινωνίας με το Θεό και προς αλλήλους. Είναι σύμβολο της λύτρωσής μας εν Χριστώ, σημείο του αγιασμού μας, ένα τεκμήριο υποταγής και μια πρόγευση του αιώνιου μέλλοντός μας στη βασιλεία του Θεού. Το Σάββατο είναι το αιώνιο σημείο του Θεού για την αιώνια διαθήκη Του ανάμεσα σε Αυτόν και στο λαό Του. Η χαρούμενη τήρηση αυτού του άγιου χρόνου από εσπέρας σε εσπέρας, ηλιοβασίλεμα σε ηλιοβασίλεμα, είναι ο εορτασμός της δημιουργικής και της λυτρωτικής πράξης του Θεού.

Περισσότερα

Είμαστε διαχειριστές του Θεού ο οποίος μας εμπιστεύθηκε χρόνο και ευκαιρίες, ικανότητες και υπάρχοντα, τις ευλογίες της γης και τους πόρους της. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντί Του για την ορθή χρήση. Αναγνωρίζουμε την ιδιοκτησία του Θεού με την πιστή υπηρεσία σε Αυτόν και στους συνανθρώπους μας επιστρέφοντας τα δέκατα και δίνοντας προσφορές για το κήρυγμα του ευαγγελίου Του και για τη στήριξη και ανάπτυξη της εκκλησίας Του. Η διαχείρηση είναι ένα προνόμιο που μας δόθηκε από το Θεό για να καλλιεργήσουμε την αγάπη και να νικήσουμε την ιδιοτέλεια και την επιθυμία. Ο διαχειριστής χαίρεται για τις ευλογίες που πηγαίνουν στους άλλους σαν αποτέλεσμα της δικής του πιστότητας.

Περισσότερα

Έχουμε κληθεί να είμαστε ένας ευσεβής λαός, που σκέπτεται, αισθάνεται και ενεργεί σε αρμονία με τις αρχές του ουρανού. Για να αναδημιουργήσει το ΄Αγιο Πνεύμα μέσα μας το χαρακτήρα του Κυρίου μας πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε σε ό,τι θα συντελέσει στη χριστόμορφη αγνότητα, υγεία και χαρά στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει ότι η διασκέδασή μας πρέπει να αγγίζει το ύψιστο πρότυπο της χριστιανικής γεύσης και ομορφιάς. Ενώ αναγνωρίζουμε τις πολιτιστικές διαφορές, η αμφίεσή μας πρέπει να είναι απλή, κόσμια, νοικοκυρεμένη, κατάλληλη για εκείνους των οποίων η ομορφιά δε συνίσταται στον εξωτερικό στολισμό, αλλά στον άφθαρτο στολισμό του πράου και ήσυχου πνεύματος. Σημαίνει επίσης, επειδή το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να το φροντίζουμε με περίσκεψη. Μαζί με κατάληλη εξάσκηση και ανάπαυση, οφείλουμε να υιοθετήσουμε όσο το δυνατόν πιο υγιεινή διατροφή και να απέχουμε από ακάθαρτες τροφές τις οποίες επισημαίνει η Γραφή. Εφόσον τα οινοιπνευματώδη ποτά, το κάπνισμα και η ανεύθυνη χρήση ναρκωτικών ουσιών, όλα αυτά είναι επιζήμια στο σώμα μας, πρέπει να απέχουμε από αυτά. Αντίθετα, να επιδοθούμε σε ό,τι οδηγεί τη σκέψη μας και το σώμα μας στη μαθητεία του Χριστού, ο οποίος επιθυμεί την υγεία μας, τη χαρά και την καλωσύνη.

Περισσότερα

Ο γάμος θεσπίσθηκε από το Θεό στην Εδέμ και βεβαιώθηκε από το Χριστό να είναι μια ισόβια ένωση μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας σε μια τρυφερή συντροφικότητα. Για το Χριστιανό, η δέσμευση γάμου είναι τόσο ενώπιον του Θεού όσο και ενώπιον του ή της συζύγου, και πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ εκείνων που μοιράζονται μια κοινή πίστη. Αμοιβαία αγάπη, τιμή, σεβασμός και ευθύνη είναι το δέσιμο αυτής της σχέσης, που πρέπει να αντανακλάει την αγάπη, την αγιότητα, την ομοιότητα και τη μονιμότητα της σχέσης μεταξύ του Χριστού και της εκκλησίας Του. Σχετικά με το διαζύγιο, ο Ιησούς είπε ότι το άτομο που χωρίζεται από το σύντροφό του – εκτός για αιτία πορνείας – και παντρεύεται άλλον, κάνει μοιχεία. Αν και κάποιες οικογενειακές σχέσεις δεν είναι οι ιδεώδεις, οι σύζυγοι που αφοσιώνονται ο ένας στον άλλον εν Χριστώ, μπορούν να επιτύχουν μια τρυφερή ενότητα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και τη διακονία της εκκλησίας. Ο Θεός ευλογεί την οικογένεια και η πρόθεσή Του είναι τα μέλη της να αλληλοβοηθούνται μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Οι γονείς πρέπει να οδηγήσουν τα παιδιά τους στην αγάπη και στην υπακοή στον Κύριο. Με το παράδειγμά τους και με τα λόγια τους πρέπει να τα διδάξουν ότι ο Χριστός είναι ένας στοργικός τηρητής της πειθαρχίας, πάντοτε τρυφερός και δείχνοντας πολλή φροντίδα, που θέλει να γίνουν και αυτά μέλη του σώματός Του, της οικογένειας του Θεού. Η αύξηση της ενότητας στην οικογένεια είναι σημείο του τελευταίου ευαγγελικού μηνύματος.

Περισσότερα

Υπάρχει ένα αγιαστήριο στον ουρανό, η αληθινή σκηνή την οποία έκανε ο Θεός και όχι ο άνθρωπος. Εκεί ο Χριστός διακονεί υπέρ ημών, αξιοποιώντας για τους πιστούς τα ευεργετήματα της εξιλαστήριας θυσίας Του που πρόσφερε μια για πάντα στο σταυρό. Ενθρονίσθηκε ως αρχιερέας μας και ξεκίνησε τη μεσιτική διακονία Του με την ανάληψή Του. Το 1844, στο τέλος της προφητικής περιόδου των 2300 ημερονυκτίων, εισήλθε στη δεύτερη και τελευταία φάση της εξιλαστικής διακονίας Του. Είναι ένα έργο διερευνητικής κρίσης, το οποίο αποτελεί μέρος της ύστατης διευθέτησης της αμαρτίας και συμβολιζόταν με τον καθαρισμό του αρχαίου εβραϊκού αγιαστηρίου κατά την Ημέρα του Εξιλασμού. Στη συμβολική αυτή τελετουργία το αγιαστήρο καθαριζόταν με το αίμα του θυσιαζομένου ζώου, ενώ τα επουράνια καθαρίζονται με την τέλεια θυσία του αίματος του Ιησού. Η διερευνητική κρίση αποκαλύπτει στις ουράνιες υπάρξεις ποιοι μεταξύ των νεκρών κοιμήθηκαν εν Χριστώ, και κατά συνέπεια κρίνονται άξιοι να έχουν μέρος στην πρώτη ανάσταση. Επίσης γίνεται φανερό ποιοι μεταξύ των ζώντων μένουν εν Χριστώ, φυλάττοντας τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού, και κατά συνέπεια είναι έτοιμοι για μετάβαση στην αιώνια βασιλεία Του. Αυτή η κρίση δικαιώνει την απόφαση του Θεού να σώσει εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού. Διακηρύττει πως όσοι έμειναν πιστοί στο Θεό, θα λάβουν τη βασιλεία. Η ολοκλήρωση αυτής της διακονίας θα σημειώσει το κλείσιμο της χάρης για τους ανθρώπους πριν από τη Δευτέρα Παρουσία.

Περισσότερα

Η δεύτερη έλευση του Χριστού είναι η «μακαρία ελπίδα» της εκκλησίας, το αποκορύφωμα του ευαγγελίου. Η έλευση του Σωτήρα θα είναι κυριολεκτική, προσωπική, ορατή και παγκόσμια. ΄Οταν θα επιστρέψει, οι δίκαιοι νεκροί θα αναστηθούν, και μαζί με τους δίκαιους ζώντες δοξασμένοι θα αρπαχθούν στον ουρανό, αλλά οι ασεβείς θα πεθάνουν. Η σχεδόν εκπλήρωση των περισσότερων προφητειών και η παρούσα κατάσταση του κόσμου δείχνουν ότι η έλευση του Χριστού επίκειται. Ο χρόνος αυτού του γεγονότος δεν έχει αποκαλυφθεί, και γι’αυτό μας δίνεται η παραίνεση να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή.

Περισσότερα

Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά ο Θεός, ο οποίος μόνος είναι αθάνατος, θα απονείμει την αιώνια ζωή στους λυτρωμένους Του. Μέχρι εκείνη την ημέρα ο θάνατος θα είναι μια κατάσταση χωρίς συνείδηση για όλους τους ανθρώπους. ΄Οταν ο Χριστός, ο οποίος είναι η ζωή μας, εμφανισθεί, οι αναστηθέντες δίκαιοι και οι ζώντες δίκαιοι – ένδοξοι πια – θα αρπαχθούν στον ουρανό να συναντήσουν τον Κύριό τους. Η δεύτερη ανάσταση, η ανάσταση των ασεβών, θα λάβει χώρα χίλια χρόνια αργότερα.

Περισσότερα

Με το θάνατό Του στο σταυρό, ο Ιησούς θριάμβευσε κατά των δυνάμεων του κακού. Αυτός που υπέταξε τα δαιμονικά πνεύματα κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας Του, σύντριψε τις δυνάμεις τους και εξασφάλισε την ολοκληρωτική τους καταδίκη. Η νίκη του Ιησού Χριστού μάς προσφέρει νίκη κατά των δυνάμεων του κακού που συνεχώς επιδιώκουν ακόμη να ασκήσουν έλεγχο επάνω μας, καθώς βαδίζουμε μαζί Του αρμονικά, γεμάτοι χαρά και βεβαιότητα για την αγάπη Του. Τώρα το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και μας ενδυναμώνει. Έχοντας τη διαρκή πεποίθηση ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας και Κύριος της ζωής μας, ελευθερωνόμαστε από το βάρος των πρότερων πράξεών μας. Δε ζούμε πλέον στο σκοτάδι, στο φόβο των πονηρών δυνάμεων, στην άγνοια, και στη χωρίς νόημα και σκοπό παλαιότερη ζωής μας. Με αυτήν τη νέα ελευθερία εν Χριστώ, καλούμαστε να αυξηθούμε κατά την ομοιότητά του χαρακτήρα Του, να επικοινωνούμε μαζί Του καθημερινά μέσω της προσευχής, να θρεφόμαστε με το Λόγο Του, μελετώντας αυτόν και την πρόνοιά Του, να ψάλλουμε τους ύμνους Του, να συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί για λατρεία και να συμμετέχουμε στην αποστολή της εκκλησίας. Καθώς θα αφιερωνόμαστε στην τρυφερή υπηρεσία προς τους γύρω μας και στη μαρτυρία της σωτηρίας Του, η διαρκής παρουσία Του στη ζωή μας μέσω του Αγίου Πνεύματος θα μεταμορφώνει κάθε λεπτό και κάθε αποστολή μας σε μια πνευματική εμπειρία.

Περισσότερα

Η χιλιετηρίδα είναι η χιλιετής βασιλεία του Χριστού με τους αγίους Του στον ουρανό, μεταξύ της πρώτης και δεύτερης ανάστασης. Στο διάστημα αυτό οι ασεβείς νεκροί θα κρίνονται. Η γη θα είναι τελείως κατεστραμμένη, χωρίς ζωντανές ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά κατοικημένη μόνο από το Σατανά και τους αγγέλους του. Στο κλείσιμο της χιλιετηρίδας ο Χριστός με τους αγίους Του και την Αγία Πόλη θα κατέλθει από τον ουρανό στη γη. Οι ασεβείς τότε θα αναστηθούν, και με το Σατανά και τους αγγέλους του θα περικυκλώσουν την Πόλη. Αλλά φωτιά από το Θεό θα τους κατακαύσει και θα καθαρίσει τη γη. Τότε το σύμπαν θα ελευθερωθεί από την αμαρτία και τους αμαρτωλούς για πάντα.

Περισσότερα

Στη νέα γη, όπου δικαιοσύνη κατοικεί, ο Θεός θα προμηθεύσει αιώνια κατοικία στους λυτρωμένους και ένα τέλειο περιβάλλον για αιώνια ζωή, αγάπη, χαρά και μάθηση στην παρουσία Του. Γιατί εδώ ο ίδιος ο Θεός θα κατοικήσει με το λαό Του, και η θλίψη και ο θάνατος θα εκλείψουν. Η μεγάλη διαμάχη θα έχει τελειώσει και η αμαρτία δε θα υπάρχει πια. ΄Ολα τα πράγματα, έμψυχα και άψυχα, θα διακηρύξουν ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και Αυτός θα βασιλεύει για πάντα. Αμήν.

Περισσότερα
Κύλιση προς τα επάνω