Τι συμβαίνει όταν πεθαίνει ο άνθρωπος

Η Αγία Γραφή διδάσκει την ανάσταση. Στο εδάφιο: Α’ Θεσσαλονικείς 4:16 διαβάζουμε ότι οι νεκροί ανασταίνονται στη Δευτέρα Παρουσία. Πριν τη Δευτέρα Παρουσία οι νεκροί δεν πράττουν τίποτα, δεν λογίζονται (δεν σκέφτονται / δεν αισθάνονται), ή γνωρίζουν ο,τιδήποτε, ή έχουν σοφία Εκκλησιαστής 9:10. Εφόσον οι νεκροί δεν πράττουν τίποτα, αυτό σημαίνει ότι δεν επιστρέφουν να ξαναζήσουν μια νέα υλική ζωή στην γη (σύμφωνα με τη θεωρία της μετενσάρκωσης), ή ζουν μια πνευματική ζωή στον ουρανό πριν τη Δευτέρα Παρουσία (σύμφωνα με τη θεωρία του πνευματισμού). Οι νεκροί κοιμούνται τον ύπνο του θανάτου Ιωάννην 11:11-14, έναν ύπνο δίχως όνειρα, εφόσον δεν λογίζονται (δεν σκέφτονται – δεν αισθάνονται) Εκκλησιαστής 9:10. Κοιμούνται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία όπου θα αναστηθούν / εγερθούν από τον ύπνο τους Ρωμαίους 13:11.

Πηγή: pisteuo.gr

Τι συμβαίνει όταν πεθαίνει ο άνθρωπος
Κύλιση προς τα επάνω