Σάββατο ή Κυριακή;

Σάββατο ή Κυριακή; 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις

Σάββατο ή Κυριακή; Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται κάθε Κυριακή για να λατρεύσουν τον Θεό. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Μήπως, εν αγνοία τους βάζουν ανθρώπινες εξουσίες πάνω από τον Θεό;

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε 10 σημαντικά στοιχεία για το Σάββατο και την Κυριακή που κάποιοι δεν θέλουν να γνωρίζεις.

1. Ποια ημέρα έκανε άγια ο Θεός στη δημιουργία;

«Και ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη ημέρα τα έργα του, που έκανε· και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα από όλα τα έργα του, που έκανε. Και ο Θεός ευλόγησε την έβδομη ημέρα, και την αγίασε· επειδή, σ’ αυτήν αναπαύθηκε από όλα τα έργα του, που έκτισε και έκανε ο Θεός» (Γένεση 2:2-3).

Η έβδομη ημέρα είναι το Σάββατο. Ο Θεός έκανε το Σάββατο άγιο στη δημιουργία.

2. Το Σάββατο δεν είναι για τους Εβραίους;

Όχι! Ο  Ιησούς Χριστός είπε ότι,

«Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο» (Μάρκο 2:27).

Το Σάββατο ο Θεός το έδωσε στη δημιουργία, 2.000 χρόνια πριν τον Αβραάμ. Άρα το Σάββατο δεν έγινε για τους Εβραίους, όπως πολλοί νομίζουν, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, αφού ο Αδάμ και η Εύα είναι οι πρόγονοι όλων των ανθρώπων.

3. Τι λένε οι 10 Εντολές για το Σάββατο;

«NA θυμάσαι την ημέρα τού Σαββάτου, για να την αγιάζεις· έξι ημέρες να εργάζεσαι, και να κάνεις όλα τα έργα σου· η ημέρα, όμως, η έβδομη είναι Σάββατο του Κυρίου τού Θεού σου, να μη κάνεις σ’ αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου.»

«Επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται μέσα σ’ αυτά· και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε· γι’ αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα τού Σαββάτου, και την αγίασε» (Έξοδος 20:8-11).

Το Σάββατο σύμφωνα με τις 10 Εντολές, είναι ημέρα ανάπαυσης.

4. Ποια ημέρα τηρούσε ο Χριστός

Το Σάββατο. Στο Λουκά 4:16 διαβάζουμε:

«Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε στη συναγωγή κατά την ημέρα τού Σαββάτου, και σηκώθηκε να διαβάσει» (Λουκά 4:16).

5. Ποια ημέρα τηρούσαν οι απόστολοι;

Το Σάββατο. Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε:

«Κατά την ημέρα τού Σαββάτου βγήκαμε έξω από την πόλη κοντά στον ποταμό, όπου συνηθιζόταν να γίνεται προσευχή, και αφού καθίσαμε, μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί» (Πράξεις των Αποστόλων 16:13).

6. Ποια ημέρα τηρούσαν οι πρώτοι Έλληνες Χριστιανοί;

Το Σάββατο. Αυτό φαίνεται από τις μέρες της εβδομάδας:

  • Πρώτη (αργότερα ονομάστηκε Κυριακή)
  • Δευτέρα
  • Τρίτη
  • Τετάρτη
  • Πέμπτη
  • Παρασκευή
  • Σάββατο

Εδώ βλέπουμε ότι οι πρώτες πέντε ημέρες είχαν αριθμητικά ονόματα συμπεριλαμβανομένης της Κυριακής που αρχικά ονομαζόταν Πρώτη. Η έκτη ημέρα όμως δεν ονομάζεται Έκτη, αλλά Παρασκευή, που σημαίνει «προετοιμασία». Ονομάστηκε έτσι επειδή για να τηρήσει κάποιος σωστά το Σάββατο, πρέπει να προετοιμαστεί από την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή.

Η έβδομη ημέρα ονομάστηκε Σάββατο, μία λέξη που προέρχεται κατευθείαν από τις 10 Εντολές, και σημαίνει ανάπαυση.

Τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας λοιπόν μαρτυρούν καθαρά ότι οι πρώτοι Έλληνες Χριστιανοί τηρούσαν το Σάββατο.

7. Υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι οι Έλληνες τηρούσαν το Σάββατο;

Υπάρχουν. Ο Σωκράτης Σχολαστικός, επιφανής Χριστιανός ιστορικός του 5ου αιώνα με καταγωγή από την Αθήνα, γράφει:

Τῶν γὰρ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐκκλησιῶν ἐν ἡμέρᾳ σαββάτων κατὰ πᾶσαν ἑβδομάδος περίοδον ἐπιτελουσῶν τὰ μυστήρια, οἱ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ οἱ ἐν Ῥώμῃ ἔκ τινος ἀρχαίας παραδόσεως τοῦτο ποιεῖν παρῃτήσαντο (Σωκράτης Σχολαστικός, Εκκλησιαστική Ιστορία τόμος 5, κεφάλαιο 22).

Σε απλά Ελληνικά:

Αν και οι εκκλησίες σε όλη την οικουμένη κάθε εβδομάδα το Σάββατο επιτελούν τα μυστήρια [δηλαδή την θεία κοινωνία], οι Χριστιανοί στην Αλεξάνδρεια και τη Ρώμη, εξαιτίας μίας αρχαίας παράδοσης, αρνούνται να το κάνουν αυτό” (Σωκράτης Σχολαστικός, Εκκλησιαστική Ιστορία τόμος 5, κεφάλαιο 22).

Οι Έλληνες Χριστιανοί μέχρι και τον 5ο αιώνα λοιπόν λειτουργούσαν το Σάββατο. Η εκκλησία της Ρώμης όχι.

8. Ποιος άλλαξε το Σάββατο σε Κυριακή;

Ο Σωκράτης Σχολαστικός μας έδωσε ήδη την απάντηση.

Ο T. Enright, Καθολικός επίσκοπος στο St. Louis της Αμερικής, έγραψε τα εξής το 1905 (σε ελληνική απόδοση):

«Έχω προσφέρει, και προσφέρω ακόμη 1.000 δολάρια [30.000 δολάρια με σημερινά χρήματα] σε όποιον μπορεί να μου αποδείξει από την Αγία Γραφή μόνο ότι είμαι υποχρεωμένος να τηρώ την Κυριακή. Είναι η Καθολική Εκκλησία που νομοθέτησε και μας υποχρεώνει να τηρούμε την Κυριακή.»

 Στο βιβλίο του Peter Geiermann, The Converts Catechism of Catholic Doctrine (1957), σελίδα 50, διαβάζουμε (σε απόδοση).

«Ερώτηση: Γιατί τηρούμε την Κυριακή αντί για το Σάββατο;

Απάντηση: Τηρούμε την Κυριακή αντί για το Σάββατο επειδή η Καθολική Εκκλησία μετέφερε την αγιότητα του Σαββάτου στην Κυριακή.»

Στο περιοδικό Catholic Virginian, τεύχος 3 Οκτ. 1947, σελίδα 9, στο άρθρο με τίτλο “To Tell You the Truth” διαβάζουμε (σε απόδοση).

«Σήμερα, οι περισσότεροι Χριστιανοί τηρούν την Κυριακή επειδή μας το υπέδειξε η [Ρωμαιοκαθολική] εκκλησία.»

9. Ποια ημέρα θα τηρούν οι πραγματικοί πιστοί στις έσχατες ημέρες;

Στην Αποκάλυψη 12:17 διαβάζουμε:

«Ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις εντολές τού Θεού και έχουν τη μαρτυρία τού Ιησού Χριστού» (Αποκάλυψη 12:17).

Εδώ βλέπουμε ότι ο δράκοντας, δηλαδή ο διάβολος, μισεί αυτούς που τηρούν τις Εντολές του Θεού. Όχι τις μισές εντολές, αλλά και τις 10. Συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του Σαββάτου.

10. Ποια μέρα θα λετρευούμε τον Θεό στη νέα γη;

«Επειδή, όπως oι καινούργιοι oυρανoί και η καινούργια γη, που εγώ θα κάνω, θα διαμένουν μπροστά μου, λέει o Κύριος, έτσι θα διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας. Kαι από ένα νέο φεγγάρι μέχρι το άλλο, και από ένα Σάββατο μέχρι το άλλο, κάθε σάρκα θα έρχεται και θα προσκυνάει μπροστά μου, λέει o Κύριος» (Ησαΐας 66:22-23).

Επίλογος

Αγαπητέ φίλε, τι νομίζεις ότι πρέπει να ακολουθούμε ως Χριστιανοί. Την Κυριακή, μία παράδοση που θεσπίστηκε από ανθρώπους; ‘Η το Σάββατο που αγίασε ο Θεός στην Αγία Γραφή και τηρούσαν οι πρώτοι Έλληνες Χριστιανοί;

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το Σάββατο και την Κυριακή στείλε μας ένα ήμειλ ή διάβασε τα σχετικά άρθρα.

Ο Θεός να σε ευλογεί!

 

Πηγή: pisteuo.gr

Σάββατο ή Κυριακή;
Κύλιση προς τα επάνω