10 Μέρες Προσευχής 2021 – Αναζητώντας την Αναζωπύρωση

Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα Δέκα Μέρες Προσευχής 2021. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμο-νες που μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτήν τη χρονιά με προσευχή. Ο Θεός έχει κάνει πολλά θαύματα κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών καθώς Τον αναζητήσαμε με προσευχή και νηστεία. Το Άγιο Πνεύμα έφερε αναζωπύρωση, μεταρρύθμιση, ανανέωσε τον ζήλο για ευαγ-γελισμό, και αποκατέστησε διαλυμένες σχέσεις. Η προσευχή, πραγματικά, είναι η αρχή της αναζωπύρωσης!
Πιστεύουμε πως τόσο η ζωή σας όσο και η ζωή εκείνων για τους οποίους προσεύχεστε, θα αλλάξει με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Πατέρα. Παρακάτω θα διαβάσετε ορισμένες εμπειρίες από εκείνους που συμμετείχαν τα τελευταία χρό-νια στο πρόγραμμα «Δέκα Μέρες Προσευχής»:
«Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 10 Μέρες Προσευχής, είχα δύο αιτήματα: 1) η κόρη μου να ελευθερωθεί από τα δεσμά του εθισμού και 2) ο σύζυγός μου να έρθει στον Κύριο. Την επόμενη χρονιά, δόξαζα τον Θεό που η κόρη μου έμεινε οκτώ μήνες καθαρή από τη με-θαμφεταμίνη, δεν ήταν πλέον άστεγη και είχε βρει δουλειά. Ο σύζυγός μου βαπτίστηκε ξανά και φέτος θα συμμετάσχει και αυτός στο πρόγραμμα 10 μέρες προσευχής. Όλη η δόξα ανήκει στον Θεό και Πατέρα μας, μέσω του Ιησού Χριστού.» (Ν.H.)
«Ως εκκλησία προσευχόμασταν για βροχή λόγω της έντονης ξηρασίας που αντιμετώπιζε η χώρα μας. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και οι περισσότεροι είχαν αρχίσει να πανικο-βάλλονται. Δοξάζω τον Θεό γιατί μετά από τρεις μέρες απάντησε στις προσευχές μας. Πλέον βρέχει καθημερινά.» (L.M.)
«Μέσω της προσευχής, άρρωστοι θεραπεύτηκαν, αποξενωμένα μέλη οικογένειας επανε-νώθηκαν, υπήρχε ελπίδα ακόμα και στο θάνατο αγαπημένων προσώπων, και πολλοί αφιέ-ρωσαν τη ζωή τους στο Θεό. Υπηρετούμε έναν ζωντανό Θεό! Ανυπομονούμε να δούμε τί έχει φυλαγμένο για εμάς φέτος.» Dereck.
Σας έχει καλέσει ο Θεός για αναζωπύρωση; Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη υποσχέσεις για εσάς:
«Και (εάν) ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς και προσευχηθώσι και εκζητήσωσι το πρόσωπόν μου και επιστρέψωσιν από των οδών αυ-τών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτίαν αυτών και θεραπεύσει την γην αυτών» (Β’ Χρον. 7/ζ’14).
«Και θέλετε με ζητήσει και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας υμών» (Ιερ. 29/κθ’13).
«Και πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή» (Ιωήλ 2/β’32).
«Πλησιάσατε εις τον Θεόν, και θέλει πλησιάσει εις εσάς» (Ιακ. 4/δ’8).
«Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκ. 3/γ’20)
Ό,τι και να γίνεται στη ζωή σας τώρα, ο Θεός είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Θέλει να δώσει τις ευλογίες Του στην οικογένεια, στην εκκλησία, στην κοινωνία και στον κόσμο σας!

Κύλιση προς τα επάνω